Vítáme Vás

Produkce BPP s.r.o.pořádá pediatrickou konferenci

 

15. FESTIVAL KAZUISTIK

26. - 28. 4. 2019

DK Elektra Luhačovice   

 


Odborná garance

MUDr. Lucie Svitálková - Dětské oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Záštita

Akce se koná pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP.


Konference se pořádá dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce není určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.