Zvolte nejzajímavější kazuistiku!!!

Která z přednesených prací Vás nejvíce zaujala nejen po stránce odborné, ale i z hlediska zpracování a prezentace?

Zúčastněte se volby o nejzajímavější kazuistiku!!!

V obálce, kterou obdržíte u registrace, naleznete anketní lístek. Na něj napište číslo kazuistiky (dle programu), která Vás nejvíce zaujala a své kontaktní údaje. Jaká kritéria hodnocení si stanovíte je pouze na Vás.

Autor vítězné kazuistiky bude pozván pořádající společností Produkce BPP s.r.o. na 19. Festival kazuistik 2024.

Odevzdané hlasovací lístky budou slosovány.
Majitel vylosovaného lístku bude hostem 19. Festivalu kazuistik 2024

 

 

 

 
VÍTĚZNÉ KAZUISTIKY
 
6. FesKaz 2009 MUDr. Miroslav Kobsa Jak se zinek odstěhoval do Humpolce
7. FesKaz 2010 MUDr. Ivan Fanta Příběh malé Rozárky
8. FesKaz 2012 MUDr. Jan Pajerek Telefonem asistovaná neodkladná resuscitace
9. FesKaz 2013 MUDr. Dagmar Prejdová Souborná zpráva o případu jedince??? Ne, je čas změnit paradigma!!
10. FesKaz 2014 MUDr. Lukáš Homola Dvě meningokokové sepse u kojenců, stejné začátky, různé konce
11. FesKaz 2015 MUDr. Kristýna Juráková Nebezpečný rodič, aneb když láska bolí
12. FesKaz 2016 MUDr. Leonora Gregorová Léčená úskalí Valproátu
13. FesKaz 2017 MUDr. Kristýna Juráková The Feeling
14. FesKaz 2018 MUDr. Jan Helešic Omennův syndrom u novorozence
15. FesKaz 2019 MUDr. Kateřina Karolová Utíkej Forreste, utíkej!
16. FesKaz 2021 MUDr. Jana Schejbalová Co všechno se na léčebném pobytu může stát
17. FesKaz 2022 MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. Mors in tabula?