Zvolte nejzajímavější kazuistiku!!!


Která z přednesených prací Vás nejvíce zaujala nejen po stránce odborné, ale i z hlediska zpracování a prezentace?

Zúčastněte se volby o nejzajímavější kazuistiku!!!

V obálce, kterou obdržíte u registrace, naleznete anketní lístek. Na něj napište číslo kazuistiky (dle programu), která Vás nejvíce zaujala a své kontaktní údaje. Jaká kritéria hodnocení si stanovíte je pouze na Vás.

Autor vítězné kazuistiky bude pozván pořádající společností Produkce BPP s.r.o. na XVIII. Festival kazuistik 2023.

Odevzdané hlasovací lístky budou slosovány.
Majitel vylosovaného lístku bude hostem XVIII. Festivalu kazuistik 2023.

 

VÍTĚZNÉ KAZUISTIKY
 
VI. FesKaz 2009 MUDr. Miroslav Kobsa Jak se zinek odstěhoval do Humpolce
VII. FesKaz 2010 MUDr. Ivan Fanta Příběh malé Rozárky
VIII. FesKaz 2012 MUDr. Jan Pajerek Telefonem asistovaná neodkladná resuscitace
IX. FesKaz 2013 MUDr. Dagmar Prejdová Souborná zpráva o případu jedince??? Ne, je čas změnit paradigma!!
X. FesKaz 2014 MUDr. Lukáš Homola Dvě meningokokové sepse u kojenců, stejné začátky, různé konce
XI. FesKaz 2015 MUDr. Kristýna Juráková Nebezpečný rodič, aneb když láska bolí
XII. FesKaz 2016 MUDr. Leonora Gregorová Léčená úskalí Valproátu
XIII. FesKaz 2017 MUDr. Kristýna Juráková The Feeling
XIV. FesKaz 2018 MUDr. Jan Helešic Omennův syndrom u novorozence
XV. FesKaz 2019 MUDr. Kateřina Karolová Utíkej Forreste, utíkej!
XVI. FesKaz 2021 MUDr. Jana Schejbalová Co všechno se na léčebném pobytu může stát