Způsob platby

Každý řádně přihlášený zájemce obdrží "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky" se všemi potřebnými náležitostmi k úhradě nejpozději do 3 pracovních dnů.
Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu Produkce BPP s.r.o. co nejdříve na e-mail produkce@bpp.cz

Daňový doklad obdržíte na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě k platbě.

 

 

 

Údaje pro platbu v CZK
 
Banka                  Fio banka a. s., V Celnici 1028, Praha 1
Číslo účtu 2901091404/2010
IBAN CZ06 2010 0000 0029 0109 1404
BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX
Název účtu Produkce BPP s. r. o., Lípa 317, 763 11 Lípa
Variabilní symbol    bude uveden ve Výzvě k platbě
Konst. symbol       0308


 

Údaje pro platbu v EUR
 
Banka                  Fio banka a. s., V Celnici 1028, Praha 1
Číslo účtu 2001120521/2010
IBAN CZ24 2010 0000 0020 0112 0521
BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX
Název účtu Produkce BPP s. r. o., Lípa 317, 763 11 Lípa
Variabilní symbol    bude uveden ve Výzvě k platbě
Konst. symbol       0308

 

Platbu ze SR zadejte v EUR jako SEPA platbu.
Ostatní zahraniční platby provádějte v režimu OUR a do okénka poznámka pro příjemce uveďte variabilní symbol.