Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,


zima vrcholí, ale my již žijeme blížícím se jarem a opět připravujeme Festival kazuistik, na který Vás všechny srdečně zveme.
17. ročník konference jistě opět přinese mnoho zajímavých témat a diskuzí nejen v konferenčním sále, ale i v kuloárech. 

Neváhejte se tedy včas přihlásit k aktivní či pasivní účasti, všichni budete srdečně vítáni.

Přivítají Vás rozkvetlé jarní Luhačovice, kde jsme pro Vás mimo jiné připravili i bohatý doprovodný program.
 

Těšíme se na Vás!

Lucie Procházková,  Lenka Ťoukálková,  Bořek Procházka