Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,


je to již více jak 1 rok, co jsme psali pozvání na náš jarní Festival kazuistik do Luhačovic 2020. Málokoho z nás by napadlo, že do našich životů osobních i profesních zasáhne nepříznivá epidemiologická situace probíhající světové pandemie COVID19. Stalo se. Změnil se náš život, život našich rodin, způsob naší práce i způsob vzdělávání.

Čas však plyne jako voda. Toto zvláštní období, doufáme, je za námi. Chtěli bychom všechny kolegyně a kolegy z privátních ambulancí i z nemocnic celé České republiky i Slovenska opět pozvat na Festival kazuistik do prostředí krásných a milých Luhačovic. Kongres se bude konat mimořádně v podzimním termínu!!

Je skutečností, že v podzimních dnech bude nabídka vzdělávacích akcí bohatá. Pevně však věříme, že nám zachováte přízeň a ve svém kalendáři si zarezervujete termín 22. – 24. 10. 2021 a do Luhačovic se po dlouhé přestávce navrátíte!!

Touha po osobním setkání je velká!

Budeme se těšit na společně strávené chvíle jak na odborné části kongresu, tak i na diskuze v kuloárech a na chvíle strávené mimo kongresové prostory …
 

Věříme, že letošní konference přinese Vám všem řadu nových a zajímavých informací!!

Přejeme všem krásné letní dny, příjemně strávenou dovolenou a s potěšením Vás všechny přivítáme v říjnu v Luhačovicích.

 

MUDr. Lucie Procházková
MUDr. Lenka Ťoukálková
Bořek Procházka