Odborný program

 barevné rozdělení

Pátek 26. 4. 2019
Sobota 27. 4. 2019
Neděle 28. 4. 2019
Sál Rondo
Kinosál
Firemní sympozium

 

Odborný program k vytištění ZDE


Pátek 26.4.

   
 
Sál Rondo
08.45 - 09.35
Prekongresové sympozium společnosti NESTLÉ Česko s.r.o. - pozvánka ZDE
  předsedající: MUDr. Lucie Svitálková
30´
 
Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. - Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3.LF UK Praha
20´
 
Oligosacharidy mateřského mléka
prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. - Pediatrická klinika, UK 2.LF a FN Motol, Praha 
   
 
Sál Rondo
 
10.00 - 10.20
Slavnostní zahájení
  MUDr. Lucie Svitálková, MUDr. Lenka Ťoukálková, Bořek Procházka
  Hudební vystoupení - harmonikářka
   
 
Sál Rondo
 
10.20 - 11.55
I. Blok - zahajovací
  předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.; doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
25´
 
Informační technologie a psychomotorický vývoj dítěte a adolescenta
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - Detská klinika FN Trnava, FZaSP Trnavské univerzity
10´
 
Dětské centrum Ostrůvek Olomouc - " případová studie"
MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. - Dětské centrum Ostrůvek Olomouc
10´
 
Opravdu jsme udělali to nejlepší?
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. - Oddělení dětské hematologie, DN FN Brno
10´
 
Alternativní přístup k dítěti - ortorexie
MUDr. Jarmila Seifertová - Dětská ordinace PLDD, Kladno
10´
 
Musí byť Adam operovaný?
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc. - I. DK, LF UK, DFNsP, Bratislava
10´
 
Je nějakej divnej
MUDr. Leonora Gregorová - PLDD Chrast u Chrudimi
10´
 
"Alternativní" porodní plán
MUDr. Adriana Staněk Richterová - Dětské oddělení, Nemocnice Boskovice
10´
 
Dr. Google - dobrý sluha nebo zlý pán?
MUDr. Tomáš Nečas - Dětské oddělení, KNTB, Zlín
   
 
Sál Rondo
 
12.00 - 12.15
Sympozium společnosti Nutricia a.s.
  Kontrolovaná proteinová expozice a modulace střevní mikrobioty při prevenci alergií
MUDr. Petr Jabandžiev - Pediatrická klinika, FN Brno
   
12.15 - 13.15 Přestávka
11.30 - 13.30 Výdej obědů
   
 
Sál Rondo
 
13.15 - 14.45
II. Blok - převážně: Chirurgie, Traumatologie, Urologie
  předsedající: MUDr. Ivan Fanta; MUDr. Jiří Kysučan, Ph.D.
10´
 
Téměř smrtelný úraz
MUDr. Ivan Fanta - Dětské oddělení, Nemocnice České Budějovice
10´
 
Je "to" naše nebo ne?
MUDr. Jiří Kysučan, Ph.D. - I. chirurgická klinika FN a UP Olomouc
10´
 
Závažné dětské úrazy a jejich prevence v dětském věku
MUDr., Mgr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. - KDCHOT, LF MU a FN Brno
10´
 
Případ oboustranné torze varlete
MUDr. Libor Janeček - Oddělení dětské chirurgie, Oblastní nemocnice Kolín
10´
 
Skokan roku
MUDr. Miloš Geryk - Dětská klinika, FN Olomouc
10´
 
Co se může skrývat za bolestmi na hrudi a blokádou Th páteře
MUDr. Bc. Karel Medek - Dětské oddělení, Nemocnice Pelhřimov
10´
 
Dětský pacient s tracheostomií – ne vždy jde vše tak hladce…
MUDr. Filip Raška - Klinika popálenin a plastické chirurgie, FN Brno
10´
 
Skrytá jehla
MUDr. Ondřej Šácha - Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
10´
 
Cvičením ku zdraví?
MUDr. Kristýna Mallátová - Dětské oddělení, Nemocnice České Budějovice
   
 
Kinosál
13.15 - 14.45
III. Blok - převážně: Infektologie
  předsedající: MUDr. Petr Širůček; MUDr. Lucie Svitálková
10´
 
Nezvyklá těžká duální neuroinfekce s (zatím) minimálním reziduálním postižením
MUDr. Tomáš Hecht - Dětská klinika, Thomayerova nemocnice, Praha
10´
 
Akutní meningoencefalitida při pneumonii – Mycoplasma pneumoniae
MUDr. Petr Širůček - Klinika infekčního lékařství LF OU a FN Ostrava
10´
 
Pokrok nezastavíš
MUDr. Pavel Frühauf, CSc. - Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN, Praha
10´
 
Závažná myelopatie nejasné příčiny
MUDr. Jiří Nečas - Pediatrická klinika, FN Brno
10´
 
Mladá sestra staré nemoci
MUDr. Karolína Doležalová - Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha
10´
 
Tak trochu jiný fotbalový zápas ...
MUDr. Zuzana Konečná - Dětské oddělení, Uherskohradišťská nemocnice
10´
 
Koně jsou v tom nevinně
MUDr. Vendula Mikulková - Dětské oddělení, Nemocnice Kyjov
10´
 
Průjem nebo prů*er?
MUDr. Veronika Hampalová - Dětské oddělení, Uherskohradišťská nemocnice
10´
 
Pneumocystová pneumonie u pacientky s ALL
MUDr. Terézia Halušková - Dětská nemocnice, FN Brno
   
 
Sál Rondo
 
14.50 - 15.05
Sympozium společnosti Sanofi Pasteur
 
  Epidemiologie pertuse
MUDr. Hana Tkadlecová - Očkovací centrum Zlín
 

15.05 - 15.35

Přestávka
 
   
 
Sál Rondo
15.35 - 17.25
IV. Blok - převážně: Kardiologie, Hematologie
  předsedající: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.; MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.

20´

Preparticipační EKG u sportovců
MUDr. Petr Pešák - Dětské oddělení, KNTB, Zlín
10´
 
Byla příčinou dušnosti opravdu aspirace mléka?
MUDr. Alžběta Palátová - Dětská klinika, FN Olomouc
10´
 
Jak malý Maxim vystrašil naše oddělení
MUDr. Michaela Komyšáková - Oddělení urgentního příjmu dětí, FN v Motole
10´
 
Jak dlouho vydrží srdce běžet jako o závod?
MUDr. Tomáš Juřenčák - Pediatrická klinika, FN Brno
10´
 
Proč je ta holčička tak hodná, že skoro nepláče?
MUDr. Sabina Kaprálová - Kardiologická ambulance, FN Olomouc
10´
 
Narodil jsem se ve čtvrtek 30. dubna
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. - Klinika dětské onkologie a pediatrická klinika LF MU a FN Brno
10´
 
Méně obvyklá příčina anémie v batolecím věku
MUDr. René Hrdlička, Ph.D. - Dětské oddělení, Oblastní nemocnice Kolín
10´
 
Ačkoli voda teče, patogenům neuteče...
MUDr. Lucie Melounová - Dětské oddělení, Oblastní nemocnice Trutnov
10´
 
Kam se poděly neutrofily?
MUDr. Jan Máchal - Oddělení dětské hematologie, FN Brno
10´
 
Krevní obraz třikrát jinak
MUDr. Aneta Ambrošová - Klinika dětského lékařství, FN Ostrava
   

Sobota 27.4.

   
 
Sál Rondo
08.30 - 09.40
V. Blok - převážně: Gastroenterologie, Výživa
  předsedající: prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.; MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
10´
 
Autoimunitné hepatitídy u detí - čo je nové?
MUDr. Jana Kosnáčová - Detská klinika LF UK a NUDCH, Národný ústav detských chorôb, Bratislava
10´
 
Co by děti jíst rozhodně neměly (cizí tělesa GIT)
MUDr. Lenka Ťoukálková - Dětské oddělení, KNTB, Zlín
10´
 
Nebezpečné magnety
MUDr. Antonín Kopet - Dětské oddělení, Nemocnice České Budějovice
10´
 
Trojnásobná příčina hepatopatie u 10letého chlapce
MUDr. Nabil El-Lababidi - Klinika Dětského a Dorostového Lékařství, VFN v Praze
10´
 
Co se nestalo
MUDr. Romana Zahálková - Dětská klinika, FN Plzeň
10´
 
Non-compliance u pacienta s nově diagnostikovanou cystickou fibrózou
MUDr. Kateřina Čerňanová - Dětská klinika, FN Olomouc
10´
 
Rekurentní laryngitida
MUDr. Adéla Mišove - Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Praha
   
 
Sál Rondo
 
09.40 - 09.55
Sympozium společnosti Hero Czech s.r.o.
  Alergie na bílkovinu kravského mléka a přístupy k její léčbě
MUDr. Pavel Frühauf, CSc. - Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN, Praha

09.55 - 10.30

Přestávka
   
 
Sál Rondo
 
10.30 - 12.10
VI. Blok - převážně: Dermatologie, Onkologie
  předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.; MUDr. Lenka Ťoukálková
10´
 
Léčba atopické dermatitidy v dětském věku. Kazuistiky
MUDr. Barbora Daňová - Dermatovenerologické oddělení, FN Brno
10´
 
Dítě není malý dospělý
MUDr. Tamara Čábelová - Pediatrická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha
10´
 
Zajímavé kazuistiky akné
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. - Kožní oddělení, Nemocnice Jihlava
10´
 
Ageneze plíce
MUDr. Veronika Mohylová - Klinika dětského lékařství, FN Ostrava
10´
 
Rozšíření diferenciální diagnostiky uzlinového syndromu v dětském věku
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. - Klinika dětské otorhinolaryngologie, FN Brno
10´
 
Byla to opravdu imunitní trombocytopenická purpura?
MUDr. Petr Birke - Dětská klinika, FN Olomouc
10´
 
Když není čas ztrácet čas
MUDr. Silvie Šurková - Klinika dětské onkologie, FN Brno
10´
 
První případ plicní irAE na KDO FN Brno
MUDr. Arpád Kerekes - Klinika dětské onkologie, FN Brno
10´
 
Není zvracení jako zvracení
MUDr. Anna Medková - Hematoonkologické oddělení, Dětská klinika LF a FN Olomouc
10´
 
Porucha stereotypu chůze, důležitý faktor, na který netřeba zapomínat
MUDr. Dominika Hricová - Klinika dětské onkologie, FN Brno
   
 
Kinosál
10.30 - 12.20
VII. Blok - převážně: Onkologie, Genetika, Metabolické vady
  předsedající: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; MUDr. Petra Čamborová, Ph.D.
10´
 
Jak na vrozenou neprůchodnost slzovodu - kazuistiky z ČR a zahraničí
MUDr. Stanislav Červenka, Ph.D. - Lacrima oční centrum sro Otrokovice, ORL klinika FN Ostrava, LF OU Ostrava
10´
 
Ubi pus, ibi evacua?
MUDr. Vojtěch Bodnár - Novorozenecké oddělení, Porodnicko-gynekologická klinika, FN a LF UP v Olomouci
10´
 
Proč mě stále vyšetřujete?
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. - Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
10´
 
Tachypnoe u 6týdenního kojence
MUDr. Alžběta Prouzová - Pediatrie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
10´
 
Proč jsou ta jednovaječná dvojčata každé tak jiné?
MUDr. Barbara Tesařová - Novorozenecké oddělení, KNTB, Zlín
10´
 
Dušnost třikrát jinak
MUDr. Júlia Miklošová - Oddělení urgentího příjmu dětí, FN Motol, Praha
10´
 
Které dítě profituje z imunomodulace - indikace, úskalí
MUDr. Zuzana Vančíková - KDDL a 1. LF UK VFN, Praha a Poliklinika Palmovka, Praha
10´
 
Jak Matyáš ke kašli přišel
MUDr. Ondřej Rohleder - Klinika dětské onkologie, FN Brno
10´
 
Historie jedné balancované translokace
MUDr. Miloslav Kuklík, CSc. - Genetická ambulance, Praha
10´
 
Modrá je dobrá aneb deficit vitaminu B12 stále aktuální
MUDr. Petra Čamborová, Ph.D. - Dětské oddělení, KNTB, Zlín
10´
 
Vzácná onemocnění-deficit aminoacylázy 1
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. - Pediatrická klinika, FN Brno a LF MU Brno

12.10 - 12.45

Přestávka
12.00 - 14.30 Výdej obědů
   
 
Sál Rondo
12.45 - 13.00
Sympozium společnosti Walmark a.s.
  Nový pohled na mikrobiom
MUDr. Peter Mikolášek - Klinika dětských infekčních nemocí LF a FN Brno
   
 
Sál Rondo
13.00 - 14.10
VIII. Blok - převážně: Intoxikace
  předsedající: MUDr. Lucie Svitálková; MUDr. Jan Pajerek
20´
 
Očkování, antivakcionisti v minulosti a v roce 2019
prof. MUDr. Jan Janda, CSc. - Dětská nefrologie, Pediatrická klinika 2. UK a FN Motol, Praha
10´
 
Když Euthyrox chutná
MUDr. Kateřina Němcová - Dětské oddělení, Městská nemocnice Ostrava
10´
 
Intoxikace oxidem uhelnatým
MUDr. Veronika Písková - Dětské oddělení, Uherskohradišťská nemocnice
10´
 
Zmije jedovaté
MUDr. Zdeněk Přivřel - Dětská klinika, FN Olomouc
10´
 
Železný mužík
MUDr. Marie Kopecká - Dětská klinika, FN Hradec Králové
10´
 
Zásadně bez zásad
MUDr. Eva Šedivá - Dětská klinika, FN Hradec Králové
   

Neděle 28. 4. 2019

   
 
Sál Rondo
09.00 - 10.20
IX. Blok - převážně: Neurologie
                                       předsedající: MUDr. Lucie Svitálková; doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
10´
 
Neobvyklá příčina únavy u adolescenta
MUDr. Lucie Svitálková - Dětské oddělení, KNTB, Zlín
10´
 
Byla arachnoidální cysta příčinou farmakorezistentní epilepsie?
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. - NCHK, FN U sv. Anny, Brno, Centrum pro epilepsii Brno
10´
 
Utíkej Forreste, utíkej
MUDr. Kateřina Karolová - Dětské oddělení, KNTB, Zlín
10´
 
První epileptický záchvat u 18leté dívky?
MUDr. Adam Švepeš - Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice
10´
 
Co se může skrývat za recidivujícími záchvaty konvulzí
MUDr. Karla Šebková - Dětská klinika, FN Plzeň
10´
 
Elen
MUDr. Ján Bodo, Ph.D. - Dětské a novorozenecké oddělení, Svitavská nemocnice
10´
 
Až se smíchy propadal
MUDr. Petr Šindler - Dětské oddělení Vsetínské nemocnice
10´

 
Mutace genu pro adenylátcyklázu 5 (ADCY5) jako příčina multisystémového onemocnění
s těžkým průběhem a rozvojem dystonie

MUDr. Bořivoj Petrák, CSc. - Klinika dětské neurologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha
   
 
Sál Rondo
 

10.30 - 10.40

Sympozium společnosti HIPP Czech s.r.o.
  Oligosacharidy (prebiotika), probiotika a synbiotika – faktory kojenecké výživy
s programujícím efektem

MUDr. Martin Gregora - Dětské oddělení, Nemocnice Strakonice

10.40 - 11.10

Přestávka
   
 
Sál Rondo
 
11.10 - 13.10
X. Blok - Varia
  předsedající: MUDr. Jan Pajerek; MUDr. Lenka Ťoukálková
15´

 
Komplikovaná meningokoková meningitida u kojence
MUDr. Daniela Bartková - Klinika infekčního lékařství FNO
Přednáška s podporou společnosti GlaxoSmithKline s.r.o.
10´
 
IgA vaskulitida s hematemézou, artritidou a bulózními projevy
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D. - Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc
10´
 
Kašel - kde začít?
MUDr. Zuzana Vančíková - KDDL a 1. LF UK VFN, Praha a Poliklinika Palmovka, Praha
10´
 
Trochu jiná mícha
MUDr. Vojtěch Balatka - Dětská klinika, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
10´
 
Obstrukční spánková apnoe v dětském věku
MUDr. Martina Ondrová, Ph.D. - Detska ORL s.r.o., Spankova poradna DC Flipper, Brno
10´
 
Důvěřuj, ale prověřuj!
MUDr. Šárka Kusáková - FN v Motole, Praha
15´
 
Bolest v kyčli - 1 symptom 3 diagnozy
MUDr. Michaela Güklhornová - PLDD České Budějovice
10´
 
Srdeční záležitost
MUDr. Miroslava Zátopková - Klinika dětského lékařství, FN Ostrava
10´
 
Chronická nebakteriální osteomyelitis
MUDr. Kateřina Kobrová, MUDr. Jan Pajerek - Dětská klinika Masarykovy nemocnice Ústí n/L
10´
 
Radiační synoviortéza radioyttriem u adolescenta
MUDr. Pavel Širůček, Ph.D. - Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava
10´
 
(A)typická artritida
MUDr. Tereza Veberová - Dětská klinika, FN Olomouc
   
 
Sál Rondo
 
13.20 - 14.35
Závěrečná diskuze
  předsedající: MUDr. Lucie Svitálková; MUDr. Lenka Ťoukálková
   
 
Sál Rondo
 
14.35 - 14.40
Zakončení
  MUDr. Lucie Svitálková, MUDr. Lenka Ťoukálková, Bořek Procházka
   

 

POSTERY

01.
 
Krvácení do nadledvin u novorozence
MUDr. Martina Ingrová - Dětské oddělení, Uherskohradišťská nemocnice
02.
 
Infantilní hemangiomy - vážně samy zmizí?
MUDr. Veronika Janírková - Klinika dětského lékařství, FN Ostrava
03.
 
Syndrom náhlého nečekaného postnatálního kolapsu novorozence
MUDr. Lenka Krystová - Dětské oddělení, Uherskohradišťská nemocnice
04.
 
Vaskulární malformace – benigní léze s maligními konsekvencemi
MUDr. Adéla Mišove - Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
05.
 
Čistící prostředky- dobrý sluha, zlý pán…
MUDr. Veronika Moškořová - Dětská klinika, FN Olomouc
06.
 
Chlapec, který se nevešel do postýlky
MUDr. Adriana Staněk Richterová - Dětské oddělení, Nemocnice Boskovice
07.
 
Enterovirové meningitidy
MUDr. Julie Trpělková - Dětské oddělení, nemocnice Prostějov
08.
 
Běh na krátkou trať aneb komplikovaný průběh ulcerozní kolitidy
MUDr. Veronika Urbanová - Klinika dětí a dorostu, FN Královské Vinohrady, Praha
09.
 
Pfapa syndrom
MUDr. Lucie Útratová - Klinika dětí a dorostu, FN Královské Vinohrady, Praha
   

Změna programu vyhrazena.