Odborný program

Pátek 21. 4. 2023

08.00 - 17.00 Registrace účastníků v KKC Elektra 

10.00 - 10.30

Slavnostní zahájení

10.30 - 12.10

I. blok

předsedající:
 
Procházková Lucie, Slaný Jaroslav
 
1.
15´
100 let od založení dětské kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně
Hrstková Hana
2.
15´
Kazuistika Dětského centra Ostrůvek …. příběh s otevřeným koncem
Wiedermann Jaroslav
3.
20´
Co je nového v rámci syndromu týraného dítěte?
Slaný Jaroslav
4.
10´
Komplikace komunitních pneumonií
Cipra Adam
5.
10´
Infekcia respiračnym syncitiálnym virom (RSV) ako príčina závažných epizód apnoe u dieťaťa
Nesteš Andrej
6.
10´
Když řasinky neplní svou funkci
Potyszová Daniela
7.
10´
Opakovaná masivní hemoptýza
Mohylová Veronika
8.
10´
Opožděná diagnostika aspirace cizího tělesa u dítěte
Kabíčková Kateřina

12.10 - 13.10

oběd

13.10 - 15.10

II. blok

předsedající:
 
Červeňová Oľga, Skálová Sylva
 
9.
10´
Rodičovská péče a láska
Bibrová Štěpánka
10.
10´
15/20 (15 let z 20 let života bez tenkého střeva – břišní katastrofa u dnes 20leté slečny)
Malý Tomáš
11.
10´
Inflamatorní kloakogenní polyp
Reissnerová Martina
12.
10´
Souběh febrilního stavu appendicitidy u 2,5letého chlapce
Sedlák Martin
13.
10´
Recidivující zvracení u 12letého chlapce
Dědič Tomáš
F1.
10´
 
X-vázaná hypofosfatémie – křivice, která dítě bolí
Skálová Sylva
Firemní sdělení společnosti Swixx Biopharma s.r.o.
14.
10´
Zdvojená oblička
Červeňová Oľga
15.
10´
Když čas hraje proti nám
Gonsorčíková Lucie
16.
10´
Proč je Tien kyselá a nemluví
Sládková Eva
17.
10´
Jak nesnadné může být čekání na remisi nefrotického syndromu
Skálová Sylva
18.
10´
Sekundární IgA glomerulonefritida
Popková Kateřina
 
Diskuze

15.10 - 15.40

přestávka

15.40 - 17.30

III. blok

předsedající:
 
Gogelová Pavla, Procházková Lucie
 
19.
10´
Usměvavý kojenec
Šikula Josef
20.
10´
Dyspnoe 5denního donošeného novorozence
Jouza Martin
F2.
10´
 
Meningokok v praxi, prevenci nesmíme podceňovat!
Váchalová Jana
Přednáška s laskavou podporou společnosti sanofi-aventis, s.r.o.
21.
10´
Opravdu potřebuje inzulín?
Gogelová Pavla
F3.
10´
 
Krevní obraz okamžitě v ambulanci?
Hradská Katarína
Přednáška s laskavou podporou společnosti Axon Lab spol. s r. o.
22.
10´
Familiární výskyt prepubertální gynekomastie
Holotová Kristína
23.
10´
O Kačence s hypertenzí
Jechová Lucie
24.
10´
Houby magický
Kramárová Marie
25.
10´
To koleno v noci strašně bolí...
Vereš Tomáš
26.
10´
Mince to nebyla
Papež Jan
 
Diskuze

20.00 - 22.30

Volný čas - divadlo
   

Sobota 22. 4. 2023

08.00 - 13.00 Registrace účastníků v KKC Elektra  

08.30 - 10.50

IV. blok

předsedající:
 
Širůček Petr, Procházková Lucie
 
27.
10´
Přerušení gravidity 16leté dívky s kombinací pohlavně přenosných nemocí
Širůček Petr
28.
10´
Myslelo se, že je na ústupu, opak je však pravdou
Sihlovec Martin
29.
10´
Nechtěný suvenýr z Gambie
Vávrová Eva
30.
10´
Malárie u 18letého fotbalisty z Nigérie
Pohludková Kateřina
F4.
10´
 
Co všechno se může skrývat za projevy gastroenteritidy?
Kouřilová Martina
Přednáška s laskavou podporou společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o.
31.
10´
Podívali jsme se mu na zoubek...
Králiková Barbora
32.
10´
Atypický zdroj prolongované meningitidy u kojence
Dvořák Denis
33.
10´
Nevšední, ale důležité memento…
Kodetová Jana
F5.
10´
 
Příběh pacienta: Jak nákaza genitálními bradavicemi dokáže negativně ovlivnit život mladého člověka
Turyna Radovan v rozhovoru s anonymním pacientem
Video s laskavou podporou společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o.
34.
10´
Invazivní pneumokokové onemocnění u pacienta se sekundárním imunodeficitem
Tureková Terézia
35.
10´
Máte respekt z neštovic? Já už ano.
Hecht Tomáš
 
Diskuze

10.50 - 11.20

přestávka

11.20 - 13.30

V. blok

předsedající:
 
Jabandžiev Petr, Čamborová Petra
 
36.
10´
Mohlo to vzniknout při hře?
Pytelová Zuzana
37.
10´
Různé cesty od PIMS k systémové JIA
Bouchalová Kateřina
38.
10´
Celiakie a jiné asociované onemocnění GIT nebo bolest břicha a 4 různé diagnózy
Véghová-Velgáňová Mária
F6.
10´
 
Oligosacharidy mateřského mléka a imunita dítěte
Pecl Jakub
Přednáška s laskavou podporou společnosti Nestlé Česko s.r.o.
39.
10´
Jak může přítomnost makroenzymu způsobit diagnostické rozpaky v klinické praxi
Kostroňová Petra
40.
10´
Případ chlapce s glykogenózou IXa
Slabá Kateřina
F7.
10´
 
Příběh Roberta a LAL-D
Ťoukálková Lenka
Přednáška s laskavou podporou společnosti AstraZeneca
41.
10´
Když se autoimunity mají rády
Sarnovská Tereza
42.
10´
3v1
Barnetová Tereza
43.
10´
V šoku z šoku
Čábelová Tamara
44.
 
Z ošklivého káčátka krásná malá slečna
Nevoralová Zuzana
 
Diskuze

13.30 - 14.30

oběd
   
19.00 - 24.00 Volný čas - Společenský večer 
   

Neděle 23. 4. 2023

08.30 - 12.00 Registrace účastníků v KKC Elektra  

09.00 - 11.00

VI. blok

předsedající:
 
Pospíšilová Dagmar, Fiamoli Veronika
 
45.
10´
Všeho moc škodí
Pospíšilová Dagmar
46.
10´
Proč je ikterická?
Birke Petr
47.
10´
Hluboká žilní trombóza po CT s kontrastem
Fiamoli Veronika
48.
10´
Nemoc z líbaní a její komplikace
Galková Michaela
49.
10´
Krvácení u pacienta s lehkou hemofilií A po extrakci zubu
Hořínková Vanda
50.
10´
Vývojové opoždění a recidivující febrilie jako plíživý nástup život ohrožujícího onemocnění
Komoňová Michaela
51.
10´
Hypereosinofilie jako laboratorní projev Hodgkinova lymfomu
Moškořová Veronika
52.
10´
Rozdílné symptomy, rozdílný věk, stejný nádor
Martanová Karolína
53.
10´
Co vše je možné!
Bosáková Alice
54.
10´
Proč se Vašík nemohl usmát
Šurková Silvie
55.
10´
Proč naše rodina musí mít vždy něco speciálního?
Tinka Pavel
 
Diskuze

11.00 - 11.30

přestávka

11.30 - 13.30

VII. blok

předsedající:
 
Čamborová Petra, Procházková Lucie
 
56.
10´
Proč je dobré znát Blaschka …
Čamborová Petra
57.
10´
 
Algoritmus léčby vrozené neprůchodnosti slzovodu - 3 kazuistiky
Červenka Stanislav
Přednáška s laskavou podporou společnosti Bausch+Lomb
58.
10´
 
Hydromyelie s centrální kvadruparézou a pseudobulbárním syndromem na podkladě Chiari malformace a bazilární imprese - transnazální endoskopické řešení
Lipina Radim
59.
10´
Jak Jiřík k CMP přišel?
Lachmanová Dominika
60.
10´
Začalo to „obyčajnou“ nádchou
Bíliková Andrea
61.
10´
Ptóza a ektropium horního víčka u dítěte s neurofibromatosou typu I.
Kopecký Adam
62.
10´
ADEM u 9letého chlapce
Procházková Lucie

13.30 - 13.35

Zakončení konference

 

POSTER


Kdy si příčina anémie vyžádá chirurgické řešení
Geryk Miloš
 

 


Změna programu vyhrazena.