FesKaz 2020

Vaše přihlášky na Festival kazuistik 2020 včetně objednaného ubytování byly zrušeny.

Veškeré platby přijaté od registrovaných účastníků byly navráceny zpět na jejich bankovní účet na základě dobropisu.