Důležitá data

  Typ   Spuštění přihlášky    Deadline přihlášek
  Přihláška k aktivní účasti            7. listopadu 2019    do 15. ledna 2020 posunuto do 24. 1. 2020
  Abstrakt                                7. listopadu 2019    do 15. ledna 2020 posunuto do 24. 1. 2020

  
  
Abstrakt v předepsané šabloně musí být vložen při přihlašování aktivní účasti.
   Bez něj není možné aktivní účast přihlásit.
   Šablona ke stažení
ZDE

 

  Přihláška k pasivní účasti

  15. ledna 2020   platba do 15. března 2020 - zvýhodněná cena
  platba do 15. dubna 2020 - navýšená cena
  platba od 16. dubna a na místě - nejvyšší cena   

Pokyny pro zpracování abstrakt
Abstrakt zpracujete dle přiložené ŠABLONY.
 
Velmi krátká a stručná abstrakta, nebo abstrakta,  z jejichž textu nebude patrno, jaké problematiky se kazuistika týká, budou automaticky vyřazena.